ЛІКАРЮ - МСЛ Центр

Перейти до вмісту

Головне меню:

 
 

Профілі досліджень

Лабораторний центр «МСЛ Центр» володіє найсучаснішою у Західному регіоні технологією лабораторної діагностики, що дає можливість проводити загальний та поглиблений аналіз крові людини. Це забезпечує вчасну та правильну діагностику, а також можливість прогнозувати окремі захворювання.

Лабораторія забезпечить Вас усіма звичайними та спеціалізованими дослідженнями:


Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, білірубін загальний і прямий, загальний білок, альбумін)

Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота, ЗАС)

Ревмопроби (С-реактивний білок, РФ, АСЛО, anti-MCV)

Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ,коефіцієнт атерогенності)

Біохмія комплекс (печінкові проби + ниркові проби + ліпідограма + глюкоза)

Скринінг вірусних гепатитів розширений (АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, Ig M HAV,Ig M HBcAg, anti HCV total, HBsAg)

Скринінг вірусних гепатитів (anti HCV total, HBsAg)

Тиреоїдний №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний)

Тиреоїдний №2 (ТТГ, Т4, АТПО)

Тиреоїдний №3 (ТТГ, Т4, АТТГ)

Скринінг автоімунних хвороб щитовидної залози (ТТГ, АТПО, АТТГ)

Паратиреоїдний (паратгормон, кальцій, фосфор)

Жіноча онкологічна панель (РЕА, СА-125, СА 15-3, НЕ-4, тиреоглобулін)

Чоловіча онкологічна панель (ПСА сумарний, АФП, РЕА)

Гормональна панель жіноча (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол, загальний тестостерон)

Імунологія урогенітальна (Ig G до хламідії, уреаплазми, мікоплазми, трихомонади)

Біохімія серцево-судинної системи (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, СРБ, ліпідограма)

Скринінг цукрового діабету (глюкоза з навантаженням, глікозильований гемоглобін, інсулін, С-пептид)

Пренатальний скринінг I триместру (РАРР, бета-ХГТ)

Пренатальний скринінг II триместру (АФП, бета-ХГТ, естріол вільний)

Загально-клінічні (ЗАК розгорнутий: еритроцити, гемоглобін, МСV, MCH, тромбоцити, формула крові, ШОЕ;  ЗАС, глюкоза)

 
 
 
 
 
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню